Székhelyintézmény

Intézmény bemutatása

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 062045
Intézmény címe: 6725 Szeged, Bécsi krt. 38.

Munkatársak és elérhetőségeik:
                Főigazgató: Bacsa Judit (tel: 62/422-420)
                Általános főig. helyettes: Balog Emília (tel.: 62/422-420)
                Általános főig. helyettes: Molnárné Nemesvári Rita (tel.: 62/592-820; 62/592-821)

Megyei szakértői bizottság e-mail cím: csmpszszakbiz@gmail.com
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó e-mail cím: csmpsz.palyavalasztas@gmail.com

Intézmény bemutatása

Megyei szakértői bizottsági tevékenység

Intézményegységünk 1974 óta működik és látja el a különleges gondozásra jogosult, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók teljes körű, illetve kiegészítő vizsgálatát.

A köznevelési törvény megfogalmazza, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Szakértői vélemény szükséges ahhoz, hogy a gyermek, tanuló igényt tartson a különleges szolgáltatásokra. A szakértői bizottság speciális szakmai ismeretei, valamint a rendelkezésére álló információk birtokában javaslatot tesz azokra az ellátásokra, amelyek a gyermek, tanuló fejlődését biztosítják és ezt követően a szülővel együtt kiválasztja a számára legmegfelelőbb nevelési-oktatási módot.

 

Munkatársaink az alap- és kiegészítő képzettségeiknek megfelelően, kellő motivációval, a szakma iránti elhivatottsággal látják el feladatukat.