Hódmezővásárhely

Intézmény bemutatása

Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézménye
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. szám
Telefonszám: +36 62/221 906
E-mail cím: csmpsz.hmvhely@gmail.com
Honlap: www.csmpsz.hu
Facebook: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Tagintézmény-igazgató: Hegedűs Ildikó
Az intézmény ellátási körzetébe tartozó települések: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas

Intézmény bemutatása

Intézményünk elődje, a hódmezővásárhelyi Nevelési Tanácsadó 1997-ben jött létre, pszichológiai, fejlesztőpedagógiai és logopédiai ellátás nyújtására. 2007-ben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Ónkormányzat nagyszabású átalakításba kezdett oktatási intézményrendszerén belül az integráció jegyében. A Nevelési tanácsadó és az Aranyossy Ágoston Általános Iskola összevonásával létrehozott egy egységes gyógypedagógiai módszertani intézményt, melynek elsődleges célja az volt, hogy az integráló többségi intézmények szakmai, módszertani bázisa legyen, és biztosítsa a többletszolgáltatásokat immáron kistérségi szinten. A szolgáltatásaink folyamatosan bővültek, a pedagógiai szakszolgálati feladatok mellett szakmai szolgáltatásokat is kínáltunk. 2011. júliusától a HTKT Kapcsolat Központ intézményegységeként működtünk tovább. A szociális szakemberekkel való szoros kapcsolat 2013. januárjától is megmaradt, mikortól is önálló intézményként működtünk egy rövid ideig. 2013. szeptemberétől intézményünk a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményévé vált.

Hitvallásunk a kezdetektől az volt, hogy „A segítségnyújtás szenvedély is lehet”(Kozmutza Flóra). Célunk, hogy szolgáltatásaink minden rászoruló gyermekhez, családhoz eljussanak. Ennek érdekében az egyes szakterületek képviselői szoros együttműködésben, team-munkában dolgoznak. Széleskörű kapcsolatrendszert működtetünk, nagy hangsúlyt fektetve a partneri elégedettségre. Jelenleg 34 fő dolgozik intézményünkben, és hét szakszolgálati feladatot látunk el intenzíven.

Fejlesztőpedagógiai ellátásunk keretében nagy hagyománya van az óvodai prevenciónak, melynek segítségével ebben a szenzitív életszakaszban csökkenthetjük a tanulási problémák kialakulásának veszélyét. Pszichológiai ellátásunk jellemzője, hogy az egyéni terápiák mellett probléma specifikusan gyermek-, szülő-, pedagóguscsoportokat is indítunk.

A szintén komoly múlttal rendelkező logopédiai ellátás keretében is igyekszünk specializálódni: dadogás, nyelvlökéses, orrhangzós, koranyelvi, és komplex művészeti terápiát is végzünk.

Gyorsan és folyamatosan fejlődő szakszolgálati szakterületeink a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás és a gyógytestnevelés.

Szakértői bizottsági tevékenységünk diagnosztikai munkáját magas színvonalú szakmaiság és kliensközpontúság jellemzi.