Makó

Intézmény bemutatása

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Makói Tagintézménye
Cím: 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.
Telefonszám: 62/212-855
E-mail cím: csmpsz.mako@gmail.com
Honlap: www.csmpsz.hu
Facebook: MAKÓ
Intézményvezető: Koczkás Anikó
Az intézmény ellátási körzetébe tartozó települések: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádpalota, Csanádalberti, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros

Intézmény bemutatása

Tagintézményünk egyik sajátos vonása, hogy korábban nem önálló intézményként szerveződött, hanem oktatási intézmény mellett, nevelési tanácsadóként működött. 2013. szeptember 1-től a megyei szintű szakmai egységesítésnek köszönhetően intézményünk is beolvadt a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálatba, annak makói tagintézményeként működik. A szervezeti átalakítás azonban nem jelentett helyváltoztatást: továbbra is a megszokott helyen, a speciális iskola épületében működünk a makói Logopédiai Intézettel összekapcsolódva. 2013-tól lehetőségünk nyílt arra, hogy bővítsük szakembereink létszámát, így ma már valamennyi szakszolgálati feladatunkat el tudjuk látni, Makó és a járás összes településén, minden nevelési-oktatási intézményben jelen vagyunk. A családok minél hatékonyabb megsegítése és a gördülékenyebb feladatellátás érdekében igyekszünk helybe vinni szolgáltatásaink egy részét.

Valamennyi szakemberünk számára fontos a gyermekek, tanulók esetleges beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségeinek feltárása, a korai intervenció és az optimális időben történő, személyre szabott segítségnyújtás. Ennek érdekében nélkülözhetetlennek érezzük a team munkát, melynek során egy-egy problémát több szakterület szemszögéből igyekszünk szemlélni és a különböző szakmák speciális eszköztárával akár egyidejűleg is beavatkozni a minél eredményesebb segítségnyújtás érdekében.  Ehhez kapcsolódóan szakembereink fontosnak tartják az állandó fejlődést, önképzést, egyre több terápiás eljárás elsajátítását, alternatív módszerek alkalmazását. A segítő, empátiás odafordulás mellett ugyanis a folyamatos szakmai megújulás biztosíthatja, hogy hatékonyan hozzájárulhassunk a térségünkben élő gyermekek, tanulók testi, szellemi és lelki jóllétéhez.