A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

 

 Intézményeinkben a tehetséges gyerekek életútját kísérjük végig óvodás koruktól a középiskolás évek zárásáig. A tehetséggondozás keretében a gyerekek képességeinek fejlesztése mellett a személyiségfejlesztésre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. Programjaink keretében a következő ellátási formákat biztosítjuk:

  • szülői bejelentkezés alapján a gyerek képességeinek feltérképezése, azonosítása, a tehetség definiálása (erősségek-gyengeségek, külső-belső tényezők meghatározása,….)
  • a gyerek felmért igényei és képességei alapján ajánlásokkal és javaslatokkal segítjük végig pályáját
  • önismereti és speciális szükségletek (pl.: kreativitás, szociális készség, tanulás technikai fejlesztés… ) szerinti csoportfoglalkozások szervezése
  • egyéni tanácsadás szülők és tanulók számára (iskolakeresés-váltás, magatartás problémák, szorongásoldás, tanulás technika, stb….)
  • Pedagógusoknak, szülőknek konzultáció, előadás, ismeretátadás

 Célunk, hogy egy bázist biztosítsunk a tehetséges gyerekeknek, s támogatásunkon keresztül adottságaikat és lehetőségeiket minél szélesebb és teljesebb körben tudják hasznosítani. Foglalkozásaink egyben kapcsolatépítést, feltöltődést, lazítást és szórakozást is nyújtanak.

Tehetséggondozó koordinátorunk kapcsolatot tart a társintézményekkel, szakemberekkel. A pályázatok, felhívások, programok és szakmai ismeretek állandó követője, figyelője és átadója.