Leírás

LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS

A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT egyik alapfeladata az óvodás, iskolás gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése, a beszédindítás, a beszédhibák és nyelvfejlődési elmaradás javítása, az olvasás-, írás- és számolászavar kialakulásának megelőzése – LOGOPÉDIAI ELLÁTÁSA – óvodákban, iskolákban, logopédiai ambulanciákon.

Ki lehet rászoruló gyermek?

 • akinek beszédfejlődése késik, lassúbb ütemű, elmarad az életkori átlagtól
 • aki 5. évét betöltötte, és hangokat más hanggal helyettesít, hangjai eltérnek a normál ejtéstől
 • aki nem érti meg a felé irányuló közléseket, kéréseket
 • akinek hangszíne állandóan rekedt vagy orrhangzós színezetű
 • aki dadog, vagy hadar
 • aki álkapocs és fogsor deformitása miatt hangjait rosszul képzi, nyelési nehézségei vannak
 • akinél a szakemberek által végzett szűrések, vizsgálatok az olvasás- írás-számolás területen anomáliát jeleznek (disz-prevenciók)

A szülői panasz és az óvoda jelzései után logopédusaink logopédiai vizsgálatot végeznek, kiegészítő vizsgálatokat kezdeményeznek a pontos diagnózis megállapításához. A vizsgálatok eredményei alapján megkezdődhet a logopédiai terápia.

E mellet logopédusaink minden évben elvégzik az 5. életévét betöltött gyermek szűrővizsgálatát. A szűrés eredményei alapján is indokolt lehet a logopédiai ellátásba vétel.

A foglalkozások:

 • órarend szerint
 • heti 1 vagy 2 alkalommal
 • egyéni vagy csoportos formában valósulnak meg
 • mindenki számára ingyenesek

A rendszeres foglalkozások mellett a mindennapi gyakorlás segíti a gyermeket abban, hogy beszédhibája javuljon.

Logopédusaink sokat tesznek azért, hogy szülőkkel, pedagógusokkal, más szakterületek szakembereivel jó kapcsolatot alakítsanak ki a terápia sikere érdekében.