Tehetséggondozás 2017

A program bemutatása

Célunk egy olyan több helyszínen megvalósuló interdiszciplináris komplex program megvalósítása, amelyben nem csupán különböző tehetség területek, témák jelennek meg, hanem a teljes személyiség fejlődésre fókuszál. Programunkat a tehetség fejlesztésének három aspektusa gazdagítja. A tehetség kibontakozásának belső útja, mely a tehetségek önkifejezésének, megnyilvánulásainak támogatásán , bátorításán alapszik. A tehetség megnyilvánulásának módjai, hogy milyen módon nyilvánul meg ez a fajta önkifejezés. A megnyilvánulások technikai eszközei a különböző művészeti technikák megismerésével. Mindhárom aspektus támogatja az önismeret, énkép fejlődését. Pozitív megerősítéseivel kínálkozó lehetőségeivel, bátorításaival, technikáival, és kifejezési módjával erősíti, gazdagítja a részt vevők személyiségét, önkifejezési gyűjteményét, kapcsolódási lehetőségeit. A nyolc tehetségműhely (négy térbeli-vizuális műhely: Szeged: Színpatetika 1 és 2, Makó: Szín-text-tus, Szentes: természet színei, Az én színeim, 1 testi-kinetikus műhely: Csongrád Szín-kron és 2 zenei műhely: Kistelek: Szín-kópé, Csongrád: Hangszín) közös témája a szín, mint szimbólum és kifejezési eszköz. A szín a sokféleséget szimbolizálja – mint ahogy a résztvevők is sokfélék – és ez a sokféleség harmóniát alkot, ami az integrációs/inklúziós szemlélet alapjának tekinthető. A műhelyek a téma különböző feldolgozásával készülnek fel egy közös produkcióra. A program záró eseményeként megrendezésre kerülő tábor (Kóbor-Ló tanya) nyújt lehetőséget arra, hogy a program kiteljesedjék és egésszé váljék azáltal, hogy egymás munkáját, fejlődését, mind a szakemberek, mind a fiatalok megismerhetik, megtapasztalhatják és egy közös tevékenységbe, egy színházi előadásba gyúrhatják.