Leírás

GYÓGYTESTNEVELÉS

1. GYÓGYTESTNEVELÉS FOGALMA, CÉLJA, FELADATA, ÉS FONTOSSÁGA

2. TESTNEVELÉSI KATEGÓRIÁK

3. A BEÍRATKOZÁS MENETE

1., A gyógytestnevelés olyan oktatási-nevelési folyamat, amely a betegségek megelőzésében és gyógyításában fejti ki hatását.

A gyógytestnevelés célja és feladata a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel, speciális gyakorlatokkal, célirányos izomfejlesztéssel, képességek növelésére. Életre szóló testedzés iránti igény kialakítása.

2., Gyógytestnevelési kategóriák

Az iskola-egészségügyi ellátás az óvodákra, általános iskolákra és a középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőkre terjed ki. Ezt a korosztályt kell a megfelelő kategóriákba sorolni.

Testnevelés vonatkozásában az alábbi kategóriák léteznek:

· normál testnevelés

· könnyített testnevelés

· gyógytestnevelés

· testnevelés alól felmentve

A fent jelzett kategóriák valamelyikébe az iskola orvosi, szakorvosi vizsgálat és javaslat alapján kell minden egyes gyermeket/ tanulót minden nevelési évben, tanévben- május 15- ig besorolni.

A könnyített és gyógytestnevelési besorolások:

I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott. Emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. Normál testnevelés órán vesz részt. Iskolai testnevelő tanár vezetésével.

II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevő foglalkozást javasol a szakorvos, iskolaorvos.

a. kategória: Az orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. A féléves és év végi osztályzatát a gyógy testnevelő tanár a testnevelő tanárral állapítja meg.

b. kategória: Csak a gyógytestnevelési órán vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak megfelelő foglalkozásokon. A féléves és év végi osztályzatát a gyógy testnevelő tanár állapítja meg.

III: kategória: Fel kell mentenie a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét sem.

A gyógytestnevelési tanítási órák száma nem lehet kevesebb, mint az azonos évfolyamra járó tanulók kötelező testnevelési óráinak száma.

3. A BEÍRATKOZÁS MENETE

1. Szakorvos diagnosztizálása.

2. Iskolaorvos diagnosztizálása

3. Gyógy testnevelő által történő csoportba sorolása