A KORAI FEJLESZTÉS

Annak,
 ha egy ember nem tart lépést társaival,
 az lehet az oka,
 hogy más ritmust hall.
 Hagyni kell,
hadd lépjen arra a zenére,
 amit ő hall,
bármilyen lassú és távoli is a dallam.

Minden gyermek egy különleges emberi lény, aki a saját egyéni módján növekszik és fejlődik. Néhány gyermek később éri el a fejlődés mérföldköveit, mint társai. Előfordul, hogy ez a késés a normál fejlődés változata. Sok esetben viszont az eltérő fejlődésű gyermekek segítségre szorulnak, hogy képességeiket a legjobban kibontakoztathassák.

Az emberi képességek az élet első éveiben gyarapodnak leggyorsabban. Minden gyermek számára fontos, hogy ebben az időszakban – az ő egyéni adottságait látva, azt alapul véve – segítsük értelmi, érzelmi és testi fejlődését. Így van ez az átlagostól eltérő fejlődésű gyermekek esetében is. Ha az első életévekben nem segítjük fejlődésüket, akkor jó eséllyel nem jutnak el lehetőségeik legfelső határáig.

A koragyermekkori intervenció részeként, a pedagógiai szakszolgálati ellátás keretein belül valósul meg a korai fejlesztés, gondozás, amely a 0-5 éves korú, az átlagostól eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített, komplex fejlesztő programját, az ellátásához szükséges szolgáltatások összességét foglalja magába, melynek megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

A korai fejlesztés és gondozás célja:

–      a gyermek személyes fejlődésének elősegítése,

–      egészségének és jólétének, valamint komfortérzetének biztosítása,

–      kompetenciáik erősítése,

–      fejlődési késéseik minimalizálása,

–      a meglévő fogyatékosságok kezelése,

–      a szülők és a család működésének elősegítése,

–      a család kompetenciáinak növelése,

–      a család és a gyermek társadalmi beilleszkedésének támogatása.

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei:

–      a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás,

–      a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése,

–      a mozgásfejlesztés és

–      a pszichológiai segítségnyújtás.

A korai fejlesztés és gondozás az ellátás helyszíne szerint megszervezhető:

–      a pedagógiai szakszolgálatokban,

–      gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központokban,

–      konduktív pedagógiai intézetekben,

–      bölcsődékben,

–      fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában,

–      a gyermek otthonában valósulhat meg.

A korai fejlesztés és gondozás a fejlesztési évben bármikor elkezdhető.

A korai fejlesztés és gondozás egyéni, illetve csoportos formában történhet, a gyermek állapotától és korától függően heti 1-5 órában.