Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

 

 Az óvoda- és iskolapszichológus koordinátoraink feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának segítése, támogatása. Tankerületi szinten a feladatok összefogása, koordinálása, megszervezése.

Amiben segíteni tudunk:

  1. Szülőknek: Amennyiben biztosított és elérhető, problémáikkal elsősorban a saját intézményük óvoda- vagy iskolapszichológusához forduljanak.

·         vállaljuk a pedagógiai szakszolgálatnál önként jelentkező, szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő ellátását

  1. Pedagógusoknak: Óvoda- és iskolapszichológusoknak:

·         a szakszolgálat és a nevelési-oktatási intézmények közötti kapcsolat, kommunikáció segítése, információáramlás biztosítása

·         a nevelési-oktatási intézményekből érkező pedagógusok számára egyéni tanácsadás és konzultáció

  1.  
  • preventív szűrések koordinálása, mérésekben együttműködés, eredmények kommunikációjában való részvétel
  • szakmai konzultációs team foglalkozások szervezése, levezetése
  • egyéni tanácsadás és esetvezetési segítségnyújtás
  • szükség és igény szerint gyerekeknek szóló csoportfoglalkozások vezetésében való közreműködés
  • az adott intézményben dolgozó kollégával pedagógusoknak szóló esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozás megvalósításában történő részvétel