Mi a nevelési tanácsadás:

 A nevelési tanácsadás a gyermekek, fiatalok, és a családok komplex pszichológiai gondozása, fejlesztő pedagógiai, mentálhigiénés ellátása, az oktatás, egészségügy és szociális szféra csomópontjában.

 

A pszichológiai ellátás:

A gyermekek érzelmi-, magatartásproblémáinak (pl. szorongás, beilleszkedési nehézség, testvérféltékenység, válási krízis, önbizalomhiány, stb.) rendezése érdekében tanácsadást vagy terápiás ellátást kezdeményezünk. A gyermekek és szüleik számára pszichológus kollégáink egyéni vagy csoportos terápiás lehetőséget illetve családkonzultációt biztosítanak a probléma jellegétől függően. A terápiák célja a gyermek érzelmi stabilitásának, alkalmazkodó-és teljesítőképességének növelése, a szülő-gyermek kommunikáció és kötődés erősítése.

 

Gyógypedagógiai ellátás

A nevelési tanácsadás keretében a gyógypedagógusok és fejlesztő-pedagógusok végzik az óvodáskorú gyermekek preventív jellegű szűrését, továbbá valamennyi arra rászoruló óvodás és iskoláskorú gyermek pedagógiai-gyógypedagógiai fejlesztését, terápiás gondozását. Fontos cél, hogy ezt a szolgáltatást lehetőség szerint utazó ellátás keretében szervezzük meg, így biztosítva, hogy minden gyermek saját intézményében jusson hozzá a szükséges segítséghez. Munkánk fontos része a szülőkkel, valamint a gyermekek oktatását, nevelését végző intézményekkel való kapcsolattartás, konzultáció annak érdekében, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb terápiás és fejlesztő ellátást kaphassa meg.