SNI tanulók esetében intézménykijelölés

Sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes ellátása, intézménykijelölés

 

  • A szakértői bizottság a Rendeletben foglaltak szerint összeállított intézményjegyzék alapján tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű gyermeke a korai fejlesztésben és gondozásban, az óvodai nevelésben, a fejlesztő nevelésben részt vehet, tankötelezettségének eleget tehet.
  • A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül. Az intézményes ellátás történhet integrált vagy szegregált formában a szakértői bizottság javaslata alapján. A sajátos nevelési igényű gyermek választott intézménye a szakértői vélemény alapján megküldi a szakértői bizottság számára az adott gyermekkel kapcsolatos intézmény kijelölési kérelmét, a szakértői bizottság ennek alapján-amennyiben az adott intézmény kijelölhető- szakértői vélemény kiegészítésben kijelöli az intézményt a gyermek/tanuló számára.
  • Abban az esetben, ha a részletes szakértői vélemény már tartalmazza az adott intézmény kijelölését (az intézménnyel történt egyeztetés alapján) akkor nem szükséges külön intézmény kijelölési kérelmet megküldeni.

Intézmény kijelölési kérelem letölthető itt.