Bemutatkozás

A Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1-jén jött létre Csongrád megye 9 pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézménye integrációjával.

A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakításának az volt a célja, hogy az egységes szakmai elvárások mentén kialakított minőségi szolgáltatások elérhetővé váljanak minden gyermek, fiatal számára.

Intézményünk a megyei szakértői bizottsági feladatot és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást ellátó székhelyintézményből és 7, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Makón, Mórahalmon, Szegeden és Szentesen elhelyezkedő tagintézményből áll. Ellátásuk lefedi Csongrád megye teljes területét.

Tagintézményeinkben elérhető valamennyi pedagógiai szakszolgálati ellátás, melyek a következők:

  • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
  • szakértői bizottsági tevékenység,
  • nevelési tanácsadás,
  • logopédiai ellátás,
  • konduktív pedagógiai ellátás,
  • gyógytestnevelés,
  • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
  • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
  • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Fennállásunk óta intézményünk ágazatokon átnyúló, kiterjedt kapcsolati hálót hozott létre azért, hogy az érintett gyermekek minél korábban megkaphassák a fejlődésüket segítő támogatásokat. Szolgáltatásainkat igyekszünk a családok és a partnerintézmények igényeihez illeszkedően magas szakmai színvonalon biztosítani.

Munkatársaink, gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, gyógytestnevelők, konduktorok, fejlesztő pedagógusok, gyógytornászok és a gyermekpszichiáterünk barátságos környezetben várják a fejlődési, tanulási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekeket és családjaikat, koordinálják a különböző tehetséggondozó programokat. Pályaválasztási tanácsadóink a megfelelő iskola, szakma kiválasztásához nyújtanak segítséget.